Bouwbegeleiding

Laat u een woning, bedrijfspand of ander gebouw bouwen? Of bent u aannemer? Om uw project succesvol te realiseren moeten enorm veel individuele stappen worden doorlopen. Het Inspectiehuis controleert dan in elke fase de conformiteit van het project.

Inherent aan het bouwproces is dat vaak wel tientallen vakdisciplines zich in een bepaalde volgorde moeten gedragen. Menselijke fouten daarin zijn amper uit te sluiten en hebben kostbare gevolgen. Door na elke projectfase een controle uit te voeren, helpt onze bouwbegeleiding om eventuele gebreken direct te ontdekken en zo schade te voorkomen.

Kijk onderaan deze pagina voor onze tarieven, voorbeeldrapporten, of om direct een gesprek over bouwbegeleiding aan te vragen.

Meer informatie over bouwbegeleiding

Het slaan van de heipalen, het storten van beton, het bouwen van de muren en het zetten van het dak. Als maar één van deze of vele andere kernaspecten van het gebouw niet kloppen, dan zijn de gevolgen tijdrovend en duur. Extra controleren tijdens de uitvoer is daarom altijd voordeliger dan de dure fout die onvermijdelijk een keertje volgen gaat.

Het Inspectiehuis kan de resultaten van elke bouwfase voor u controleren. Voorafgaand kijken wij met u mee naar de contractdefinities voor het uitbesteden van het werk, waarna wij aan de hand van deze tekst en wettelijke voorschriften controleren of de bouw daar in de praktijk ook geheel aan voldoet. Geidentificeerde manco's komen zo snel aan het licht en kunnen onmiddelijk met minimale vertraging worden hersteld.

Tarieven, voorbeeldrapporten en direct aanvragen

Bouwbegeleiding

Prijs op aanvraag
Direct aanvragen