Bouwkundige keuring Bodegraven

Wanneer u een huis in Bodegraven wilt kopen, is het verstandig om voorafgaand een bouwkundige keuring Bodegraven te laten uitvoeren. De inspecteur zal de hele woning doorlopen en controleren op bouwkundige gebreken en achterstallig onderhoud. Denkt u aan onderdelen als vloeren, muren, de gevel, dakconstructie, riolering, waterleidingen, isolatie, ramen, kozijnen en hang- en sluitwerk. Het heeft onze voorkeur dat u tijdens de bouwkundige keuring meeloopt met de deskundige. Zo kunnen onduidelijkheden direct worden opgehelderd. Bovendien krijgt u tijdens de bouwkundige keuring Bodegraven meteen een goed beeld van de herstelwerkzaamheden die moeten plaatsvinden om de waarde van het huis te behouden of te verhogen. Op grond van de bouwkundige keuring stellen we een rapport op waarin alle geconstateerde gebreken helder worden weergegeven en op welke termijn deze hersteld moeten worden. Daarnaast presenteren we u een globale kostenraming, zodat u financiƫle reserveringen kunt doen voor de reparatiekosten in de toekomst. Een bouwkundige keuring Bodegraven geeft u dus voor de lange termijn zekerheid over uw vastgoed.

Bodegraven is in 2011 gefuseerd met Reeuwijk, maar de geschiedenis van Bodegraven gaat al veel verder terug. In de Romeinse tijd werd Bodegraven reeds bewoond en lagen er militaire kampementen, grensforten en handelscentra. In latere tijden is er tussen de bisschop van Utrecht en de graven van Holland veel getwist over het eigendomsrecht van Bodegraven. Op dit moment breidt Bodegraven verder uit en wordt er steeds meer woongelegenheid gecreƫerd. Behalve dat u in Bodegraven midden in de natuur van het Groene Hart kunt wonen, ligt Bodegraven ook centraal tussen de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Reden genoeg om op zoek te gaan naar een woning in Bodegraven! Heeft u een huis of appartement op het oog, neem dan contact met ons op voor een bouwkundige keuring Bodegraven.

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

Bouwkundige keuring Reeuwijk

Bouwkundige keuring Woerden

Klik hier voor een overzicht van onze informatiepagina's; voor een overzicht van al onze diensten, ga naar onze homepage.