EPA adviseurs


Sinds 2008 is het verplicht om bij de nieuwbouw, verkoop of verhuur van een gebouw of woning een energieprestatieadvies (EPA) te overleggen. Het EPA biedt inzicht in de energieprestatie van een gebouw. Bovendien biedt het EPA suggesties voor maatregelen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Deze adviezen zijn bijzonder waardevol. De energieprestatie van uw gebouw verhogen, dat wil zeggen, uw gebouw energiezuiniger maken, heeft een aantal voordelen. Zo krijgt u een lagere energierekening en verbetert u het leefklimaat in uw gebouw. Bovendien zijn veel van de energiebesparende maatregelen die in het EPA worden aangegeven fiscaal aantrekbaar.

Bij het opstellen van een EPA komt de adviseur eerst persoonlijk langs. De EPA-adviseur moet toegang hebben tot alle ruimtes in het gebouw alsmede alle installaties. Hier voert de EPA-adviseur een aantal metingen uit volgens vastgestelde richtlijnen. Nadat de EPA-adviseur de noodzakelijke metingen heeft uitgevoerd, analyseert hij dez resultaten hiervan. Met de meetwaarden wordt het gebouw gemodelleerd in een rekenprogramma. Hiermee kan de EPA-inspecteur een betrouwbare en nauwkeurige inschatting maken van de kosten en terugverdientijden van energiebesparende maatregelen. Deze gegevens verwerkt de adviseur in het EPA. 

Zodra de EPA-adviseur de gegevens heeft verwerkt, bespreekt hij deze met de opdrachtgever van het EPA. Hierna stuurt de adviseur het definitieve EPA. Enkele weken na versturen van het EPA neemt de adviseur nogmaals contact op met de opdrachtgever ter evaluatie. Bij de evaluatie kunnen eventuele vragen aan de EPA-adviseur worden voorgelegd.

Het EPA is een maatwerkadvies waarvan de definities en bepalingen zijn vastgelegd in de NEN 2580. Daarom mag het EPA alleen door gecertificeerde adviseurs worden opgesteld. De gecertificeerde EPA-adviseurs van Het Inspectiehuis werken vakkundig en nauwkeurig. Door hun grote ervaring kunnen onze EPA-adviseurs u van een gedetailleerd advies voorzien. Overweegt u een EPA te laten opstellen. Neem dan contact op met Het Inspectiehuis.

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

EPA energielabel

Energieprestatie gebouwen