EPA keuring

Sinds januari 2008 is het energielabel voor gebouwen verplicht bij bouw, verkoop en verhuur van woningen en utiliteitsbouw. Dit energielabel, ook wel EPA (energieprestatieadvies) genoemd, wordt vastgesteld tijdens een zogenaamde EPA-keuring. Met het rapport dat bij deze EPA-keuring wordt opgemaakt krijgt de eigenaar meer inzicht in de energieprestatie van zijn gebouw.
Een EPA-keuring biedt een aantal voordelen. De EPA-keuring biedt namelijk niet alleen inzicht in hoe de energieprestatie van het gebouw op dit moment is, maar de EPA-keuring geeft ook advies over hoe de energieprestatie van het gebouw verbeterd kan worden. Aan de hand van de EPA-keuring kunt u uw gebouw dus energiezuiniger maken. Het energiezuiniger maken van een gebouw heeft een aantal voordelen. Niet alleen bespaart u kosten, ook zorgen de aanpassingen die het EPA aanraadt voor een beter klimaat. Zo helpt de EPA-keuring bij een comfortabelere leef- en werkplek. Bovendien verdient u de kosten van de EPA-keuring snel terug omdat u energie – en daarmee geld – bespaart. Overigens staan de terugverdientijden ook in het EPA vermeld. Zo weet u na de EPA-keuring direct waar u aan toe bent als u energiebesparende aanpassingen wil realiseren in uw gebouw.
Een EPA-keuring mag alleen door gecertificeerde inspecteurs worden uitgevoerd. Het Inspectiehuis is bevoegd om EPA-keuringen uit te voeren. Onze gecertificeerde inspecteurs zijn vakkundig in het opstellen van een EPA. U kunt er dan ook vanuit gaan dat u bij een EPA-keuring van Het Inspectiehuis een betrouwbaar advies ontvangt. Het Inspectiehuis biedt bij de EPA-keuring ondersteuning bij het verbeteren van de energieprestatie van een gebouw. Zo helpen we aan de hand van de EPA-keuring met het realiseren oplossingen voor het besparen van energie, het voorkomen van energieverspilling en het herbruiken van restwarmte. Overweegt u om een EPA-keuring aan te vragen? Dan kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

NEN 2580 norm

EPA energielabel