APK Huizen

Waarom een APK Huizen laten uitvoeren?

Ook nu komen gaslekkages en koolstofmonoxidevergiftigingen helaas nog steeds regelmatig in het nieuws. Incidenten als deze kunnen worden veroorzaakt door achterstallig onderhoud. In het bijzonder gas-, elektriciteits- en waterinstallaties zijn gevoelig voor achterstallig onderhoud; het is daarom van belang dat deze met regelmaat worden gecontroleerd. Energiebedrijven zijn voor het onderhoud van gas- en elektriciteitsnetwerken slechts verantwoordelijk tot en met de meterkast; voor de installaties in huis moet de huiseigenaar zelf zorg dragen. Om incidenten en gevaarlijke situaties te voorkomen is het aan te raden om een APK Huizen te laten uitvoeren. Problemen lijken in verhouding vaak voor te komen in huizen die zijn gebouwd vlak voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ook is er in vooroorlogse huizen in het particuliere huurcircuit vaker sprake van achterstallig onderhoud. Het uitvoeren van een APK Huizen is bij deze huizen daarom speciaal aan te raden.

Wat houdt een APK Huizen in?

Tijdens een APK Huizen worden de elektrotechnische installatie, de gasinstallatie en de waterleidingen gecontroleerd. Daarnaast word gekeken naar de ventilatie van het huis. Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. In een onvoldoende geventileerd huis kan schimmel ontstaan. Als ruimtes met een verbrandingsinstallatie bovendien niet goed geventileerd worden kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan vanwege koolstofmonoxidevergiftiging.

Bij het uitvoeren van de APK Huizen worden de installaties en voorzieningen allereerst met het oog beoordeeld op onder ander beschermingsmaatregelen. Daarna worden er een aantal metingen en controles uitgevoerd. Hierbij wordt voornamelijk naar veiligheid gekeken. Bij de elektrische installatie worden bijvoorbeeld de toegepaste elektramaterialen, de aardlekbeveiliging, en de elektrische voorziening in de natte ruimtes geïnspecteerd. Wat betreft de gasinstallatie wordt onder meer gekeken naar de aanwezigheid van een drukmeetpunt bij de gasmeter, de staat van de gasslang, de afvoer van de verbrandingsgassen, en de ventilatie van de ruimtes waarin zich een verbrandingstoestel bevindt.  Bij de leidingwaterinstallaties wordt gekeken naar legionellagevaar.

Een APK Huizen uit laten voeren door Het Inspectiehuis

Bij het uitvoeren van de APK Huizen werken de inspecteurs van Het Inspectiehuis volgens vastgestelde NEN-normen die verbonden zijn aan de verschillende keuringen. Aan de hand van deze normen worden de metingen op een betrouwbare manier uitgevoerd. Zo wordt de veiligheid van de geïnspecteerde huizen gewaarborgd. Bij de uitvoer van een APK Huizen kan Het Inspectiehuis ook advies geven over energiebesparing en duurzaam gebruik van de installaties.

Wilt u een APK Huizen aanvragen? Bel 0182 - 52 12 29 of stuur ons een e-mail.

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

Veiligheidskeuring woning

Bouwkundige inspecties