Vooropname / Nulmeting

Met een vooropname (ook wel nulmeting genoemd) kunnen aannemers en hun opdrachtgevers de aansprakelijkheid van door bouwwerkzaamheden veroorzaakte schade weerleggen of bepalen. Het Inspectiehuis zorgt voor een duidelijke rapportage.

Door vastlegging van bestaande gebreken aan naastgelegen gebouwen (belendingen) of infrastructuur voorafgaand aan uw werkzaamheden, ontstaat voor alle partijen een duidelijke bewijspositie. Vooropnames worden daarom ook steeds vaker door CAR-verzekeraars geëist.

Lees verder of kijk onderaan deze pagina voor onze tarieven, voorbeeldrapporten, of om direct een vooropname aan te vragen.

Meer informatie over vooropnames

Hoewel het statistisch vrij zeldzaam is, kan tijdens bouwwerkzaamheden schade ontstaan aan naastgelegen gebouwen (belendingen) of infrastructuur. Aannemers en hun verzekeraars worden dan vaak met hoge schadeclaims geconfronteerd.

Door reeds aanwezige gebreken al op voorhand te hebben vastgelegd, kan worden bepaald óf de aannemer hiervoor wel aansprakelijk is. Blijkt dit het geval, dan is de nulmetingsrapportage voor alle betrokken partijen een uitstekend uitgangspunt om de schade te berekenen.

In de praktijk zien we dat de uitvoer van vooropnames of nulmetingen vooral een preventief effect hebben op schadeclaims. Voor de zaken die wel spelen volgt snel een antwoord op de schuldvraag (causaliteitsvraag) en de omvang van de schade snel, zodat langdurige discussies en procedures worden voorkomen.

De ervaren inspecteurs van Het Inspectiehuis weten tijdens deze vooropnames exact waarop te letten en rapporteren alle relevante bevindingen in een duidelijke rapportage. Hierna begint u met een gerust hart aan uw werkzaamheden.

Tarieven, voorbeeldrapporten en direct aanvragen

Vooropname (0-meting)

Breng de staat van een pand in kaart voordat activiteiten worden uitgevoerd die schade kunnen veroorzaken. Zo voorkomt u discussie en staat u sterker.

Inhoud Prijs excl. Prijs incl.
t/m 500m3 € 296,70 € 359,01
Meerprijs > 500m3 (per 100m3) € 32,65 € 39,51
Voorbeeldrapport Direct aanvragen