Bouwkundige keuring Alpen aan den Rijn

Een bouwkundige keuring wordt ook wel aankoopkeuring, verkoopkeuring, bouwtechnokeuring keuring of bouwtechnisch onderzoek genoemd. Deze termen slaan allemaal op hetzelfde, namelijk op het in kaart brengen van de bouwkundige onderdelen van een woning en de eventuele gebreken daarvan.

Kiest u ervoor om een woning in Alphen aan den Rijn te kopen, dan is een bouwkundige keuring voor uw woning in Alphen aan den Rijn een belangrijk onderdeel van het aankoopproces. Voordat u een bod uitbrengt op het huis, kunt u een bouwtechnische keuring laten uitvoeren. De verborgen gebreken, achterstallig onderhoud en andere bouwtechnische mankementen zullen aan het licht komen. Dit betekent ook dat er kosten gemaakt moeten worden om deze gebreken op te lossen. Deze kosten kunt u meenemen in de prijs die u biedt op het huis. Met andere woorden: dankzij de bouwkundige keuring voor uw woning in Alphen wordt uw onderhandelingspositie sterker. Het Inspectiehuis voert dergelijke keuringen door heel het land uit en is per woonplaats op de hoogte van regionale kenmerken die van invloed kunnen zijn op de woning. Denkt u aan de bouwaard, bodemgesteldheid en invloeden van de natuurlijke omgeving. De deskundigen weten waar zij speciaal op dienen te letten tijdens een bouwkundige keuring Alphen aan den Rijn, naast dat zij de gebruikelijke onderdelen controleren (dakconstructie, schilderwerk, hang- en sluitwerk, kelder, vloeren, muren, riolering, enz). In het rapport dat opgesteld wordt naar aanleiding van de bouwkundige keuring weet u precies met welke directe kosten en eventuele te verwachten kosten u rekening kunt houden. Zo weet u wat u koopt. De inspectie van Het Inspectiehuis voldoet bovendien aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie. Een bouwkundige keuring voor uw woning in Alphen aan den Rijn geeft zekerheid over uw vastgoed.

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

Bouwkundige keuring Waddinxveen

Bouwkundige keuring Utrecht

Klik hier voor een overzicht van onze informatiepagina's; voor een overzicht van al onze diensten, ga naar onze homepage.