Bouwtechnische keuring Den Haag

Een bouwtechnische keuring Den Haag houdt in dat u uw woning of potentiële woning laat controleren door een bouwkundig expert. Het Inspectiehuis heeft meerdere deskundigen in huis die ervaren zijn in het uitvoeren van deze keuringen. Al de onderdelen van het huis worden nagelopen. De volgende elementen vallen daaronder:

· Staat van de ramen, kozijnen en deuren.
· Visuele beoordeling van de sanitaire ruimtes, zoals toilet en badkamer.
· Onderzoek op aanwezigheid van loden waterleidingen, risico op koolmonoxide en asbest.
· Visuele staat van de verwarmingsinstallaties en elektrische installaties.
· Visuele beoordeling van het dak: constructie, dakbedekking en goten.
· Staat van schoorstenen en ventilatie(kanalen).
· Beoordeling brandveiligheid.
· Fundering, kruipruimte (beperkt) en de begane grond vloer.
· Portieken en galerijen.
· Visuele staat van het metselwerk en de gevels.
· Inspectie interieur, zoals wanden, plafonds, binnendeuren en keuken.


U ziet aan bovenstaande opsomming dat de inspecteurs geen onderdeel van uw woning in Den Haag overslaan. Bovendien geven wij er de voorkeur aan om samen met u de woning te doorlopen, zodat u vragen direct kunt stellen en onduidelijkheden meteen opgelost kunnen worden. Onze toelichting geeft u meteen een indruk van de staat van uw woning. Uiteraard ontvangt u op korte termijn na de bouwtechnische keuring een rapportage met daarin een overzicht van de herstelwerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om de staat van uw woning te optimaliseren. Ook geven we hierbij een globale kostenraming op korte en lange termijn, zodat u weet welke financiële reserveringen nodig zijn. Met een bouwtechnische keuring Den Haag wordt bovendien rekening gehouden met de regionale kenmerken van Den haag, zoals bodemgesteldheid en natuurlijke verschijnselen die van invloed kunnen zijn op de staat van de woning. Onze experts zijn gespecialiseerd in bouwtechnische keuringen Den Haag, en dit geeft zekerheid over uw vastgoed.

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

Bouwkundige keuring Alphen aan den Rijn

Bouwtechnische keuring Utrecht